Skyline – Timeless

It’s hard, it’s hard to be blameless
It’s what everybody knows,
but we’re always those who don’t mind it

Life can be, it can be quite aimless
When something good is gone
Make me carry on, make it easy to defy it

Try to keep it all timeless
It’s all I need to know
You’re here for me to show, to always remind me

You are the certainty I feel
You’re the ears to all my calling
You’re the eyes to all my falling

You are the certainty I feel
Hold me, don’t let me go
Let’s live and keep afloat

We are happy and free to know
That all that we take
can be put back again
(2×)
We are happy and free to know

You are the certainty I feel
Hold me, don’t let me go
Let’s live and keep afloat

It’s hard, it’s hard to be blameless
It’s what everybody knows,
but we’re always those who don’t mind it

Life can be, it can be quite aimless
When something good is gone
Make me carry on, make it easy to defy it

You are the certainty I feel
You’re the ears to all my calling
You’re the eyes to all my falling

You are the certainty I feel
Hold me, don’t let me go
Let’s live and keep afloat

Je těžké, těžké být nevinný
Všichni to ví,
ale my jsme ti, kterým to je jedno

Život může být, může být bezúčelný
Když něco dobrého zmizelo
Pomoz mi pokračovat, udělat to snadné ke vzdoru

Zkus to nechat všechno nadčasové
Je to všechno co potřebuji vědět
Jsi tu abys mi ukázal, vždy připomněl

Jsi jistota co cítím
Jsi ušima pro všechna má volání
Jsi očima všech mých pádů

Jsi jistota co cítím
Drž mě, nenech mě jít
Žijme a udržme se nad hladinou

Šťastní a volní vědět,
že všechno co vezmeme,
může být vráceno zpět

Kategorie:

Pop

Tags:

,