One More Light (Official Video) – Linkin Park

Should’ve stayed, were there signs
I ignored?
Can I help you, not to hurt, anymore?
We saw brilliance, when the world, was asleep
There are things that we can have,
but can’t keep

kde pramení vltava?

If they say
Who cares if one more light goes out?
In the sky of a million stars
It flickers, flickers
Who cares when someone’s time runs out?
If a moment is all we are
We’re quicker, quicker
Who cares if one more light goes out?
Well I do

The reminders, pull the floor from your feet
In the kitchen, one more chair than you need, oh
And you’re angry, and you should be, it’s not fair
Just ’cause you can’t see it, doesn’t mean it, isn’t there

If they say
Who cares if one more light goes out?
In the sky of a million stars
It flickers, flickers
Who cares when someone’s time runs out?
If a moment is all we are
We’re quicker, quicker
Who cares if one more light goes out?
Well I do

Who cares if one more light goes out?
In the sky of a million stars
It flickers, flickers
Who cares when someone’s time runs out?
If a moment is all we are
We’re quicker, quicker
Who cares if one more light goes out?
Well I do
Well I do

Měl jsem zůstat, byla tam znamení,
která jsem ignoroval?
Mohu ti pomoci, ne ti ublížit, ještě někdy?
Viděli jsme záři, když svět spal
Jsou tu věci které můžeme mít,
ale nemůžeme ponechat

Jestliže řeknou
Koho zajímá, jestli jedno další světlo vyhasne?
Na nebi miliónů hvězd
Blikají, blikají
Koho zajímá, jestli něčí čas dojde?
Jestliže je moment vše, co jsme
Jsme rychlejší, rychlejší
Koho zajímá, jestli jedno další světlo vyhasne?
No mně ano

Ty připomínky, táhne podlahu od tvých nohou
V kuchyni je o jednu židli víc, než potřebuješ, oh
A jsi naštvaný a měl bys být, není to fér
Jen proto, že to nemůžeš vidět, to neznamená,
že to tu není

Jestliže řeknou
Koho zajímá, jestli jedno další světlo vyhasne?
Na nebi miliónů hvězd
Blikají, blikají
Koho zajímá, jestli něčí čas dojde?
Jestliže je moment vše, co jsme
Jsme rychlejší, rychlejší
Koho zajímá, jestli jedno další světlo vyhasne?
No mně ano

Jestliže řeknou
Koho zajímá, jestli jedno další světlo vyhasne?
Na nebi miliónů hvězd
Blikají, blikají
Koho zajímá, jestli něčí čas dojde?
Jestliže je moment vše, co jsme
Jsme rychlejší, rychlejší
Koho zajímá, jestli jedno další světlo vyhasne?
No mně ano
No mně ano