Miley Cyrus – Malibu (Official Video)

I never came to the beach, or stood by the ocean
I never sat by the shore, under the sun with my feet in the sand
But you brought me here and I’m happy that you did
‘Cause now I’m as free as birds catching the wind

I always thought I would sink, so I never swam
I never went boatin’, don’t get how they are floatin’
And sometimes I get so scared of what I can’t understand

But here I am
Next to you
The sky’s more blue

In Malibu
Next to you
In Malibu
Next to you

We watched the sun go down as we were walking
I’d spent the rest of my life standing here talking
You would explain the current, as I try to smile
Hoping I just stay the same, and nothing will change
And it’ll be us, just for a while
Do we even exist?
That’s when I make the wish, to swim away with the fish
It’s supposed to be this hot, all summer long
I never would’ve believed you
If three years ago you told me
I’d be here writing this song

But here I am
Next to you
The sky so blue

In Malibu
Next to you
In Malibu
Next to you

Next to you
The sky so blue
In Malibu
Next to you

We’re just like the waves that flow back and forth
Sometimes I feel like I’m drowning
And you’re there to save me
And I wanna thank you with all of my heart
It’s a brand new start
A dream come true
In Malibu

Nikdy jsem nebyla na pláži, ani jsem nestála u oceánu
Nikdy jsem neseděla u břehu pod sluncem s nohama v písku
Ale ty jsi mě sem přivedl a já jsem šťastná, že jsi to udělal
Protože teď jsem tak volná jako ptáci, kteří loví vítr

Vždy jsem myslela, že se utopím, tak jsem nikdy neplavala
Nikdy jsem nebyla na plavbě lodí, nechápu, jak se plaví
A občas mám strach z toho, čemu nerozumím

Ale tady jsem
Vedle tebe
Obloha je víc modrá

V Malibu
Vedle tebe
V Malibu
Vedle tebe

Při procházce jsme sledovali západ slunce
Strávila bych zbytek svého života tady – postáváním a mluvením
Vysvětloval bys vše možné a já bych se snažila usmívat
Doufajíc, že zůstanu stejná a nic se nezmění
A budeme to my, jen na chvíli
Existujeme vůbec?
To je tak, kdy si přeji, abych plavala pryč s rybami
Má být takové horko, celé dlouhé léto
Nikdy bych ti nevěřila
Kdybys mi před 3 roky řekl
Že budu tady psát tuhle píseň

Ale tady jsem
Vedle tebe
Obloha je tak modrá

Vedle tebe
V Malibu
Vedle tebe

Vedle tebe
Obloha je tak modrá
V Malibu
Vedle tebe

Jsme jako vlny, které proudí sem a tam
Někdy se cítím jako bych se topila
A ty jsi tady, abys mě zachránil
A já ti chci poděkovat celým svým srdcem
Je to zcela nový začátek
Splněný sen
V Maliburodinné filmy

Kategorie:

Pop