Mac Miller – Surf

Mac Miller – Surf

Mac Miller – surf překlad písně níže

Surf

Surf

Yeah, yeahJo, jo
Hey, hey, heyHej, hej, hej
Hey, hey, heyHej, hej, hej
Hey, hey, heyHej, hej, hej
Hey, heyHej, hej
SaidŘekla
 
Where are you goin’? Can I come too?Kam jdeš? Můžu jít taky?
The whole world is open, a playground for me and youCelý svět je otevřený, hřiště pro mě a pro tebe
And we could be fine, shit, who the hell knows?A mohlo by nám být fajn, sakra, kdo to ví?
It’s your eyes and your ears and your mouth and your noseJsou to tvoje oči a tvoje uši a tvoje pusa a tvůj nos
Head and your shoulders, your knees and your toesHlava a tvoje ramena, tvoje kolena a prsty u nohou
I dream of this momentSnil jsem o téhle chvíli
Will it come true?Splní se to?
The whole world, they know itCelý svět to ví
They just waitin’ for me and youČekají jen na mě a na tebe
And she, just like IA ona, jako já
Got her head in the cloudsMá hlavu v oblacích
Don’t need to be lowerPotřebuji být níž
Before it’s all over, I promise we’ll figure it outNež bude všemu konec, slibuji že to vymyslíme
I ain’t comin’ downNejdu dolů
Why would I need to?Proč bych to potřeboval?
So much of this world is above us, babyTolik ze světa je nad námi, lásko
They might tell you that I went crazyBudou ti říkat že jsem se zbláznil
I’m just tryna read youJen se tě snažím číst
Ooh, ooh, oohhOoh, ooh, oohh
Ooh-ooh-oohhOoh-ooh-oohh
 

Anglicky

Česky

I know we tryVím že se snažíme
And the days, they go byA dny jdou dál
Until we get oldNež zestárneme
There’s water in the flowers, let’s growV kytkách je voda, pojďme růst
People, they lieLidi, ti lžou
But hey, so do IAle hej, já taky
Until it gets oldDokud to nezestárne
There’s water in the flowers, let’s growV kytkách je voda, pojďme růst
 
Let it go, let it beNech to jít, nech to být
We’re all we need todayMy jsme všechno co potřebujeme
Let it go, let it beNech to jít, nech to být
Mmm, mmm, mmm, mmmMmm, mmm, mmm, mmm
 
Yeah, wellJo, tak
Sometimes I get lonelyObčas jsem osamělý
Not when I’m aloneNe když jsem sám
But it’s more when I’m standin’ in crowdsAle víc když stojím v davu
That I’m feelin’ the most on my ownŽe všechno cítím na sobě
And I know that somebody knows meA vím že mě někdo zná
I know somewhere there’s homeVím že někde je domov
I’m startin’ to see that all I have to do is get up and goZačínám vidět že všechno co musím udělat je vstát a jít
 
Goin’, goin’, goin’ before I’m goneJdu, jdu, jdu, než budu pryč
Gotta get goin’, goin’, goin’ before I’m goneMusím jít, jít, jít, než budu pryč
 
Ayy, and I know we tryAyy, a vím že se snažíme
Days, they go byA dny jdou dál
Until we get oldNež zestárneme
There’s water in the flowers, let’s growV kytkách je voda, pojďme růst
People, they lieLidi, ti lžou
But hey, so do IAle hej, já taky
Until it gets oldDokud to nezestárne
There’s water in the flowers, let’s growV kytkách je voda, pojďme růst

zajímavost :

Národní třídy online

Surf

Malcolm James McCormick, spíše známý pod svým uměleckým jménem Mac Miller byl americký rapper. Byl to také hudební producent pod pseudonymem Larry Fisherman. Miller byl také známý pod svými alter-egos Delusional Thomas a Larry Lovestein & The Velvet Revival.Mac Miller – Surf