Mac Miller – Surf

Mac Miller – Surf

Mac Miller – surf překlad písně níže

Surf

Surf

Yeah, yeah Jo, jo
Hey, hey, hey Hej, hej, hej
Hey, hey, hey Hej, hej, hej
Hey, hey, hey Hej, hej, hej
Hey, hey Hej, hej
Said Řekla
 
Where are you goin’? Can I come too? Kam jdeš? Můžu jít taky?
The whole world is open, a playground for me and you Celý svět je otevřený, hřiště pro mě a pro tebe
And we could be fine, shit, who the hell knows? A mohlo by nám být fajn, sakra, kdo to ví?
It’s your eyes and your ears and your mouth and your nose Jsou to tvoje oči a tvoje uši a tvoje pusa a tvůj nos
Head and your shoulders, your knees and your toes Hlava a tvoje ramena, tvoje kolena a prsty u nohou
I dream of this moment Snil jsem o téhle chvíli
Will it come true? Splní se to?
The whole world, they know it Celý svět to ví
They just waitin’ for me and you Čekají jen na mě a na tebe
And she, just like I A ona, jako já
Got her head in the clouds Má hlavu v oblacích
Don’t need to be lower Potřebuji být níž
Before it’s all over, I promise we’ll figure it out Než bude všemu konec, slibuji že to vymyslíme
I ain’t comin’ down Nejdu dolů
Why would I need to? Proč bych to potřeboval?
So much of this world is above us, baby Tolik ze světa je nad námi, lásko
They might tell you that I went crazy Budou ti říkat že jsem se zbláznil
I’m just tryna read you Jen se tě snažím číst
Ooh, ooh, oohh Ooh, ooh, oohh
Ooh-ooh-oohh Ooh-ooh-oohh
 

Anglicky

Česky

I know we try Vím že se snažíme
And the days, they go by A dny jdou dál
Until we get old Než zestárneme
There’s water in the flowers, let’s grow V kytkách je voda, pojďme růst
People, they lie Lidi, ti lžou
But hey, so do I Ale hej, já taky
Until it gets old Dokud to nezestárne
There’s water in the flowers, let’s grow V kytkách je voda, pojďme růst
 
Let it go, let it be Nech to jít, nech to být
We’re all we need today My jsme všechno co potřebujeme
Let it go, let it be Nech to jít, nech to být
Mmm, mmm, mmm, mmm Mmm, mmm, mmm, mmm
 
Yeah, well Jo, tak
Sometimes I get lonely Občas jsem osamělý
Not when I’m alone Ne když jsem sám
But it’s more when I’m standin’ in crowds Ale víc když stojím v davu
That I’m feelin’ the most on my own Že všechno cítím na sobě
And I know that somebody knows me A vím že mě někdo zná
I know somewhere there’s home Vím že někde je domov
I’m startin’ to see that all I have to do is get up and go Začínám vidět že všechno co musím udělat je vstát a jít
 
Goin’, goin’, goin’ before I’m gone Jdu, jdu, jdu, než budu pryč
Gotta get goin’, goin’, goin’ before I’m gone Musím jít, jít, jít, než budu pryč
 
Ayy, and I know we try Ayy, a vím že se snažíme
Days, they go by A dny jdou dál
Until we get old Než zestárneme
There’s water in the flowers, let’s grow V kytkách je voda, pojďme růst
People, they lie Lidi, ti lžou
But hey, so do I Ale hej, já taky
Until it gets old Dokud to nezestárne
There’s water in the flowers, let’s grow V kytkách je voda, pojďme růst

zajímavost :

Národní třídy online

Surf

Malcolm James McCormick, spíše známý pod svým uměleckým jménem Mac Miller byl americký rapper. Byl to také hudební producent pod pseudonymem Larry Fisherman. Miller byl také známý pod svými alter-egos Delusional Thomas a Larry Lovestein & The Velvet Revival.Mac Miller – Surf