LAKE MALAWI ~ Stuck in the 80’s

Stuck in the 80s
Uvízla v osmdesátých letech
Why are you looking for an answer that you already know? Proč hledáš odpověď, kterou už znáš?
Why don’t you try and close your eyes for a different view? Proč nezkusíš zavřít oči a podívat se na to jinak?
It wouldn’t even make a difference if you knew what to do, Nic by se nezměnilo, kdyby věděla, co dělat
you say it’s hard, much too hard for you říkáš, že je to těžké, pro tebe moc těžké

Could you just stop for a minute? Mohla by ses na chvilku zastavit?
I can’t do without you, girl Potřebuju tě, holčičko
Brand new beginning, so don’t go letting me down úplně nový začátek, tak mě nezklam
World keeps spinning ~ we’re in this together! svět se stále točí, jsme v tom spolu
Stop for a minute, oh!? Na chvilku se zastavit, ach!?

Baby this is not the end, feels like my life just began Baby, tohle není konec, mám pocit, jakoby můj život právě začal
Maybe you could call me mad možná, že bys mohla říct, že jsem šílenec
Feels like my life just began to go mám pocit, jakoby můj život právě začínal být
Wild, wild, wild, wild, wild! divoký, divoký, divoký, divoký!
Wild, wild, wild, wild, wild! divoký, divoký, divoký, divoký!
Wild, wild, wild, wild, wild! divoký, divoký, divoký, divoký!

Why are you waiting for the train when it’s already gone? Proč čekáš na vlak, když už odjel?
Stuck in the groove of this song, you’re not moving on Uvízla jsi v rytmu této písně, žádný posun
Are you scared of changing? – you’re reflecting too long Máš strach ze změny? Přemýšlíš moc dlouho
What if the man in the mirror’s wrong? Co když se ten člověk v zrcadle mýlí?

Could you just stop for a minute? Mohla by ses na chvilku zastavit?
I can’t do without you, girl Potřebuju tě, holčičko
Brand new beginning, so don’t go letting me down úplně nový začátek, tak mě nezklam
World keeps spinning ~ we’re in this together! svět se stále točí, jsme v tom spolu
Stop for a minute, oh!? Na chvilku se zastavit, ach!?

Baby this is not the end, feels like my life just began Baby, tohle není konec, mám pocit, jakoby můj život právě začal
Maybe you could call me mad možná, že bys mohla říct, že jsem šílenec
Feels like my life just began to go mám pocit, jakoby můj život právě začínal být
Wild wild wild wild wild! divoký, divoký, divoký, divoký!
Wild wild wild wild wild! divoký, divoký, divoký, divoký!
Wild wild wild wild wild! divoký, divoký, divoký, divoký!

I’d go back in time to be alone with you Šel bych zpátky v čase, abych byl s tebou sám
Even watch Dirty Dancing too dokonce se díval na Hříšný tanec
I’d go back in time to be alone with you šel bych zpátky v čase, abych byl s tebou sám
Seems you’re stuck in the 80s too… zdá se, že jsi uvízla v osmdesátých letech

It’s in your heart, it’s in your bones Je to v tvém srdci, je to v tvém těle
Running wild like we did before utíkáme zběsile jako před tím
There’s a new world behind the door za dveřmi je nový svět
Don’t you wanna go Nechceš jít?

I’d go back in time to be alone with you!!! Šel bych zpátky v čase, abych byl s tebou sám!!!
You’ve been dancing wide-eyed across the room Tančila jsi místností s očima dokořán
Seems you’re stuck in the eighties zdá se, že jsi uvízla v osmdesátých letech

Kategorie:

Pop, Rock

Tags: