Imagine Dragons – Believer

First things first
I’ma say all the words inside my head
I’m fired up and tired of the way that things have been, oh-ooh
The way that things have been, oh-ooh
Second thing second
Don’t you tell me what you think that I can be
I’m the one at the sail, I’m the master of my sea, oh-ooh
The master of my sea, oh-ooh

I was broken from a young age
Taking my soul into the masses
Write down my poems for the few
That looked at me took to me, shook to me, feeling me
Singing from heart ache from the pain
Take up my message from the veins
Speaking my lesson from the brain
Seeing the beauty through the…

Pain!
You made me a, you made me a believer, believer
Pain!
You break me down, you build me up, believer, believer
Pain!
I let the bullets fly, oh let them rain
My luck, my love, my God, they came from…
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer

Third things third
Send a prayer to the ones up above
All the hate that you’ve heard has turned your spirit to a dove, oh-ooh
Your spirit up above, oh-ooh

I was choking in the crowd
Living my brain up in the cloud
Falling like ashes to the ground
Hoping my feelings, they would drown
But they never did, ever lived, ebbing and flowing
Inhibited, limited
Till it broke up and it rained down
It rained down, like…

Pain!
You made me a, you made me a believer, believer
Pain!
You break me down, you built me up, believer, believer
Pain!
I let the bullets fly, oh let them rain
My luck, my love, my God, they came from…
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer

Last things last
By the grace of the fire and the flames
You’re the face of the future, the blood in my veins, oh-ooh
The blood in my veins, oh-ooh
But they never did, ever lived, ebbing and flowing
Inhibited, limited
Till it broke up and it rained down
It rained down, like…

Pain!
You made me a, you made me a believer, believer
Pain!
You break me down, you built me up, believer, believer
Pain!
I let the bullets fly, oh let them rain
My luck, my love, my God, they came from…
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer

Takže v první řadě
Hodlám říct všechno to, co mi leží na srdci
Už mam tak akorát po krk toho, jak žiju v poslední době, oh-ooh
Jak žiju v poslední době, oh-ooh
Za druhý
Vůbec mi neřikej, na co mám a na co ne
Já jsem ten, co stojí za kormidlem, jsem pánem vlastního moře, oh-ooh
Pánem vlastního moře, oh-ooh

Už od malička jsem byl zlomenej
Potřeboval si vybíjet frustraci
A tak jsem psal svoje básničky těm, který si na mě ukazovali, který si mě oblíbili, který mnou otřásli, pociťte mě,
Jak zpívám ze srdce-bolu, z bolesti
Jak čtu zprávy ze svejch žil
Jak se učím hlavou
Jak vidím krásu skrze…

Bolest!
Učinila si mě, Učinila si mě věřícím,
Věřícím
Bolesti!
Zlomila si mě, znovu postavila na nohy jako věřícího, Věřícího
Bolesti!
Nechávám kulky létat, jen ať jich je víc!
Moje štěstí, moje láska, můj Bůh, tohle všechno se zrodilo z…
Bolesti!
Učinila si mě, Učinila si mě věřícím,
Věřícím

Za třetí
Zašeptej modlitbu pro všechny ty nahoře
Všechna nenávist, kterou si slýchal vymodelovala z tvé duše holubici, oh-ooh
Tvou duši tam nahoře, oh-ooh

Dusil jsem se v davu lidí
A hlavou lítal v oblacích
Kácel se k zemi, jako když se snáší prach
Modlil jsem se, že moje pocity zmizí
Ale to se nikdy nestalo, přežijou všechno, rozkvetli
Vyklíčili, omezeně,
Až dokud se všechno nezlomilo a nesneslo na zem v podobě…

Bolesti!
Učinila si mě, Učinila si mě věřícím,
Věřícím
Bolesti!
Zlomila si mě, znovu postavila na nohy jako věřícího, Věřícího
Bolesti!
Nechávám kulky létat, jen ať jich je víc!
Moje štěstí, moje láska, můj Bůh, tohle všechno se zrodilo z…
Bolesti!
Učinila si mě, Učinila si mě věřícím,
Věřícím

A úplně na závěr
Z moci ohně a plamenů
Jsi tváří zítřka, krví v mých žilách, oh-ooh
Krev v mejch žilách, oh-ooh
Ale to nikdy neudělali, přežijou všechno, rozkvetli
Vyklíčili, omezeně,
Až dokud se všechno nezlomilo nesneslo na zem v podobě…

Bolesti!
Učinila si mě, Učinila si mě věřícím,
Věřícím
Bolesti!
Zlomila si mě, znovu postavila na nohy jako věřícího, Věřícího
Bolesti!
Nechávám kulky létat, jen ať jich je víc!
Moje štěstí, moje láska, můj Bůh, tohle všechno se zrodilo z…
Bolesti!
Učinila si mě, Učinila si mě věřícím,
Věřícím

Kategorie:

Pop

Tags:

,