Ed Sheeran – Beautiful People

Beautiful People
We are, we are, we are

L.A. on a Saturday night in the summer
Sundown and they all come out
Lamborghinis and their rented Hummers
The party’s on, so they’re headin’ downtown
(‘Round here) everybody’s lookin’ for a come up
And they wanna know what you’re about
Me in the middle with the one I love and
We’re just tryna figure everything out

We don’t fit in well
‘Cause we are just ourselves
I could use some help
Gettin’ out of this conversation, yeah
You look stunning, dear
So don’t ask that question here
This is my only fear, that we become

Beautiful people
Drop top, designer clothes
Front row at fashion shows
“What d’you do?” And, “Who d’you know?”
Inside the world of beautiful people
Champagne and rolled-up notes
Prenups and broken homes
Surrounded, but still alone
Let’s leave the party

That’s not who we are
(We are, we are, we are)
We are not beautiful
Yeah, that’s not who we are
(We are, we are, we are)
We are not beautiful
L.A. mm

Drove for hours last night and we made it
nowhere (nowhere, nowhere)
I see stars in your eyes when we’re halfway there (all night)
I’m not fazed by all them lights and flashin’ cameras (uh)
‘Cause with my arms around you, there’s no need to care

We don’t fit in well
We are just ourselves
I could use some help
Gettin’ out of this conversation, yeah
You look stunning, dear
So don’t ask that question here
This is my only fear, that we become

Beautiful people
Drop top, designer clothes
Front row at fashion shows
“What d’you do?” And “Who d’you know?”
Inside the world of beautiful people
Champagne and rolled-up notes
Prenups and broken homes
Surrounded, but still alone
Let’s leave the party
That’s not who we are

(We are, we are, we are)
We are not beautiful, yeah
Yeah, that’s not who we are
(We are, we are, we are)
We are not beautiful

We are, we are, we are
We are not beautiful

Obdivuhodní lidé
Nejsme, nejsme, nejsme

L.A. v sobotu v noci v létě
západ slunce a všichni si vyjdou
Lamborghini a pronajaté Hummery
party začala, tak míří do centra
(tady) každý se chce blýsknout
a chtějí vědět, na co se chystáš
já uprostřed s tou, kterou miluju
jen se snažíme dát si všechno dohromady

Nehodíme se sem dost dobře
protože jsme prostě sami sebou
mohl bych využít nějakou pomoc
uniknout té konverzaci, jo
vypadáš fantasticky, miláčku
takže se tady na to neptej
jen jediného se bojím, že se stáváme

Obdivuhodní lidé
kabriolet, značkové oblečení
v přední řadě na módních přehlídkách
„Co děláš?“ a „Koho znáš?“
uvnitř světa obdivuhodných lidí je
šampaňské a svinuté bankovky
předmanželské smlouvy a zničené domovy
obklopeni, ale jsou stejně sami
pojďme z té party pryč

To nejsme my
(nejsme, nejsme, nejsme)
nejsme obdivuhodní
jo, to nejsme my
(nejsme, nejsme, nejsme)
nejsme obdivuhodní
L.A. hm

Jeli jsme hodiny minulou noc a dojeli
nikam (nikam, nikam)
vidím v tvých očích hvězdy, když jsme napůl cesty tam (celou noc)
nevyvádí mě z míry všechna ta světla a blesky foťáků (uh)
protože tě objímám, není třeba se starat

Nehodíme se sem dost dobře
protože jsme prostě sami sebou
mohl bych využít nějakou pomoc
uniknout té konverzaci, jo
vypadáš fantasticky, miláčku
takže se tady na to neptej
jen jediného se bojím, že se stáváme

Obdivuhodní lidé
kabriolet, značkové oblečení
v přední řadě na módních přehlídkách
„Co děláš?“ a „Koho znáš?“
uvnitř světa skvělých lidí je
šampaňské a svinuté bankovky
předmanželské smlouvy a zničené domovy
obklopeni, ale jsou stejně sami
pojďme z party pryč
to nejsme my

(Nejsme, nejsme, nejsme)
nejsme obdivuhodní
jo, to nejsme my
(nejsme, nejsme, nejsme)
nejsme obdivuhodní

Nejsme, nejsme, nejsme
nejsme obdivuhodní

Kategorie:

Pop

Tags: