Ariana Grande – Into You

I’m so into you, I can barely breathe
And all I wanna do
Is to fall in deep
But close ain’t close enough
‘Til we cross the line
So name a game to play
And I’ll role the dice

Oh baby, look what you started
The temperature’s rising in here
Is this gonna happen?
Been waiting and waiting for you to make a move
(Woo, oh, oh, oh)
Before I make a move
(Woo, oh, oh, oh)

So baby, come light me up
And baby I’ll let you on it
A little bit dangerous
But baby, that’s how I want it
A little less conversation
And a little more touch my body
Cause I’m so into you, into you, into you

Got everyone watchin’ us
So baby, let’s keep it secret
A little bit scandalous
But baby, don’t let them see it
A little less conversation
And a little more touch my body
Cause I’m so into you, into you, into you

This could take some time, hey
I made too many mistakes
Better get this right, right, baby

Oh baby, look what you started
The temperature’s rising in here
Is this gonna happen?
Been waiting and waiting for you to make a move
(Woo, oh, oh, oh)
Before I make a move
(Woo, oh, oh, oh)

So baby, come light me up
And baby I’ll let you on it
A little bit dangerous
But baby, that’s how I want it
A little less conversation
And a little more touch my body
Cause I’m so into you, into you, into you

Got everyone watchin’ us
So baby, let’s keep it secret
A little bit scandalous
But baby, don’t let them see it
A little less conversation
And a little more touch my body
Cause I’m so into you, into you, into you

Tell me what you came here for
Cause I can’t, I can’t wait no more
I’m on the edge with no control
And I need, I need you to know
You to know, oh

So baby, come light me up
And baby I’ll let you on it
A little bit dangerous
But baby, that’s how I want it
A little less conversation
And a little more touch my body
Cause I’m so into you, into you, into you

Got everyone watchin’ us
So baby, let’s keep it secret
A little bit scandalous
But baby, don’t let them see it
A little less conversation
And a little more touch my body
Cause I’m so into you, into you, into you

So baby, come light me up
And baby I’ll let you on it
A little bit dangerous
But baby, that’s how I want it
A little less conversation
And a little more touch my body
Cause I’m so into you, into you, into you

Jsem do tebe takový blázen, že mohu sotva dýchat
A všechno, co chci dělat
Je do toho hluboko spadnout
Ale blízko není dost blízko
Dokud nepřekročíme hranici
Tak jmenuj hru na hraní
A já budu házet kostkou

Oh zlato, podívej, co jsi začal
Teplota tu stoupá
Stane se to?
Čekala jsem a čekala než uděláš krok
(Woo, oo, oo,oo)
Předtím, než ho udělám já
(Woo, oo, oo,oo)

Tak zlato, přijď mě rozzářit
A zlato nechám tě v tom
Trošku nebezpečné
Ale zlato, takhle to je tak, jak to chci
Trošku méně mluvení
A trošku více dotýkání se mého těla
Protože jsem do tebe blázen, do tebe, do tebe

Každý se na nás může dívat
Tak zlato, pojďme to tajit
Trošku skandální
Ale zlato, nenechme je se na to dívat
Trošku méně mluvení
A trošku více dotýkání se mého těla
Protože jsem do tebe blázen, do tebe, do tebe

Tohle může zabrat nějaký čas, hey
Udělala jsem spoustu chyb
Lepší je to napravit, napravit, zlato

Oh zlato, podívej, co jsi začal
Teplota tu stoupá
Stane se to?
Čekala jsem a čekala než uděláš krok
(Woo, oo, oo,oo)
Předtím, než ho udělám já
(Woo, oo, oo,oo)

Tak zlato, přijď mě rozzářit
A zlato nechám tě v tom
Trošku nebezpečné
Ale zlato, takhle to je tak, jak to chci
Trošku méně mluvení
A trošku více dotýkání se mého těla
Protože jsem do tebe blázen, do tebe, do tebe

Každý se na nás může dívat
Tak zlato, pojďme to tajit
Trošku skandální
Ale zlato, nenechme je se na to dívat
Trošku méně mluvení
A trošku více dotýkání se mého těla
Protože jsem do tebe blázen, do tebe, do tebe

Řekni mi, pro co jsi přišel
Protože nemůžu, nemůžu čekat déle
Jsem na pokraji sebeovládání
A potřebuji, potřebuji, abys věděl
Abys věděl, oh

Tak zlato, přijď mě rozzářit
A zlato nechám tě v tom
Trošku nebezpečné
Ale zlato, takhle to je tak, jak to chci
Trošku méně mluvení
A trošku více dotýkání se mého těla
Protože jsem do tebe blázen, do tebe, do tebe

Každý se na nás může dívat
Tak zlato, pojďme to tajit
Trošku skandální
Ale zlato, nenechme je se na to dívat
Trošku méně mluvení
A trošku více dotýkání se mého těla
Protože jsem do tebe blázen, do tebe, do tebe

Tak zlato, přijď mě rozzářit
A zlato nechám tě v tom
Trošku nebezpečné
Ale zlato, takhle to je tak, jak to chci
Trošku méně mluvení
A trošku více dotýkání se mého těla
Protože jsem do tebe blázen, do tebe, do tebe

Kategorie:

Pop