Láska je jako večernice

Variace na renesanční téma – text
Láska je jako Večernice,
plující černou oblohou.
Zavřete dveře na petlice!
Zhasněte v domě všechny svíce
a opevněte svoje těla,
Vy, kterým srdce zkameněla!

Láska je jako krásná loď,
která ztratila kapitána,
námořníkům se třesou ruce
a bojí se co bude zrána.

Láska je jako bolest z probuzení
a horké ruce hvězd,
které Ti oknem do vězení
květiny sypou ze svatebních cest,
které Ti oknem do vězení
květiny sypou ze svatebních cest.

Láska je jako Večernice,
plující černou oblohou.
Náš život hoří jako svíce
a mrtví milovat nemohou.
Náš život hoří jako svíce
a mrtví milovat nemohou!