I.Bartošová+St.Hložek-JÁ SE VRÁTÍM

Lásko, svítá
Už půjdu – ty neptej se kam-
Jsem jen část tvého nádherného hříchu.
Dlouho pátráš a ptáš se proč zhasla má zář,
Já ti odcházím z paměti mám jinou už tvář.
Kráčím tmou,
Mám tisíc let,
Jsem v zemi soumraků.
V krásné říši, kde můžeš se dotknout i zázraků.

Lásko svítá
Už půjdu – je nejvyšší čas.
Vím, že stmíváním paměti víc touhy je v nás.
Já se vrátím zas tam za tebou zpátky,
Kde to znám,
Ty a já,
My dva stálí.
Já se vrátím zas tam za tebou zpátky,
Sfouknem čas,
Ty a já,
a láska v nás.

V němém údivu ptáš se mě – čí jsi?
Vždycky tvá, když mě svou vírou vzkřísíš.

Vzácnou vírou
Co září, jak měsíční svit.
Zítra znovu se najdeme jen,
Budeš-li chtít.
Proletím staletí,
za duší spřízněnou.
Mít chci tvá objetí,
Jít jen za láskou tvou za duší spřízněnou.