Death-Pull the Plug (HD)

Memories are all that’s left behind
As I lay and wait to die
Little do they know
That I hear their choice of life

End it now, it is the only way
Too cruel, that is what they say
Release me from this lonely world
There is no hope — why don’t you

Pull the plug
Let me pass away
Pull the plug
Don’t wanna live this way

Once I had full control of my life
I now behold a machine decides my fate
End it now, it’s all too late

What has now been days, it seems like years
To stay like this is what I fear
Life ends so fast, so take your chance
And make it last

End it now, it is the only way
Too cruel, that is what they say
Release me from this lonely world
There is no hope — why don’t you

Pull the plug
Let me pass away
Pull the plug
Don’t wanna live this way

Vzpomínky jsou to jediné, co jsem po sobě zanechal
Zatímco ležím a čekám na smrt
Vůbec netuší
Že slyším jejich volbu života

Ukončete to teď, je to jediný způsob
Příliš kruté, je to, co říkají
Pusťte mě z tohoto osamělého světa
Není žádná naděje — Tak proč

mě neodpojíte
Nechte mě zemřít
Odpojte mě
Nechci takhle žít

Kdysi jsem měl svůj život zcela pod kontrolou
Teď se dívám, jak přístroj rozhoduje o mém osudu
Ukončete to teď, je už příliš pozdě

Dny se vlečou jak roky
Takhle zůstat je to, z čeho mám strach
Život končí tak rychle, tak se chopte své šance
A žijte co nejdéle

Ukončete to teď, je to jediný způsob
Příliš kruté, je to, co říkají
Pusťte mě z tohoto osamělého světa
Není žádná naděje — Tak proč

mě neodpojíte
Nechte mě zemřít
Odpojte mě
Nechci takhle žít

Kategorie:

Metal

Tags:

,